fredag 31 oktober 2014

Mycket roligt och mycket viktigt att IPCC har ett enat dokument från Köpenhamn med 350 deltagare från 125 länder om klimatförändringarna.
Det är forskarnas samlade kunskaper om läget som samtliga ställt sig bakom. Det blir ett oerhört tungt dokument inför klimatförhandlingarna i Paris om ett år. Det ger förutsättningarna för ett bättre utfall än det i Köpenhamn år 2009, där jag själv deltog i utställningen av spårbilar och modern miljövänlig transportteknik.

Vargen: Det viktiga är att besluten om vargen inte tas av EU utan av människor lokalt och regionalt i landet i samråd med länsstyrelserna.
EU har med art- och habitatdirektivet alldeles för stor inflytande på hur medlemsländerna ska hantera frågor om  rovdjur. Nu har vi ett riksdagsbeslut om en stam på 270 vargar grundat på på en godtagbar bevarandestatus. Låt nu de människor i de delar av landet som lever med vargen besluta hur många som som ska skjutas i lokala och regionala samråd med länsstyrelserna. Låt inte EU komma in igen och ställa till det.

Vattenfall är verkligen en skamfläck på svensk energimarknad med 19,9 mdr i förlust för tredje kvartalet i år. Total nu 50 mdr i nedskrivningar på grund av Nuon-affären.
Det räcker nu med Vattenfall. Svenska folket vill inte ha några fler baklängesbeslut med brunkol, kärnkraft och miljardförluster. Ser ett öppning nu i satsning på mer vindkraft.
För övrigt åker jag nu in till landstinget för en avtackning av Stig Nyman, kd:s landstingsråd under många år. En i bästa mening hedervärd politiker. Av mig får han min bok "Som jag ser det" med några viktiga politiska frågor i början av 2000-talet.


Inga kommentarer: