måndag 27 oktober 2014

Så hittade jag lite gammalt undangömt Centermaterial i går från 70-talet med en artikel i Ung Center från januari 1975 med rubriken "Folket säger".
"SIFO har på uppdrag av kraftproducenternas samarbetsorgan, CDL undersökt svenska folkets inställning till kärnkraften. Undersökningen gjordes i januari 1974.Undersökningen visar att hela 81 procent av de tillfrågade är beredda att sänka sin materiella standard för att minska energi konsumtionen och därmed undgå kärnkraften. Låt folket bestämma." Vad har hänt sedan 1974?
Avveckla kärnkraften.


Men så hade också Centern gjort sitt bästa val någonsin några år tidigare 1973 med 25,1 procent där nej till kärnkraft var en tung fråga.
Men inte bara kärnkraften. Där fanns decentraliseringen som en ideologisk huvudlinje med lokalsamhället för både bostad, arbete, fritid och rekreation. Där fanns den växande kritiken mot tillväxtsamhället och misshushållningen med naturresurser. Samma år väcktes en fråga om en utredning om hur vi ska bruka i stället för förbruka naturresurser, som CUF-ordföranden Karl-Erik Olsson, senare min kollega i EU-parlamentet, drev hårt.

1979 tillsatte centern en sådan utredning av jordbruksministern Anders Dahlsgren
där jag var sekreterare och Karl-Erik och Lennart Daléus var ledamöter i utredningen. Ett av huvudförslagen var den naturresurslag som togs fram och som gäller ännu i dag. Lite roligt med historia. Börjar man läsa gamla skrifter kan man inte sluta.

Och Europeiska Centralbanken, ECB underkänner 25 banker av 130 undersökta för att ha för lite eget kapital. Skräcken för en uppblossad eurokris skrämmer.
ECB kommer att bli tillsynsmyndighet för de största bankerna i  euroländerna som en del i processen i den nya bankunionen. En centralisering av finanspolitiken till Bryssel som vi ska vara glada att vi slipper som inte är med i euron.
För övrigt åker jag nu in till möte med bidragsgruppen i landstinget där ett 60-tal organisationer som Afasiföreningen, döva, synskadade och andra föreningar får stöd. Verkligen något mycket positivt.Inga kommentarer: