torsdag 16 oktober 2014

Fler och fler frågor hamnar på framtidsbänken och i osäkerhetslogen i den nya S-Mp regeringen; Kärnkraften, Förbifarten, Bromma flygplats är några.

Så blir det när man inte kommit överens i förväg.
utan tvingas förhandla om frågorna först efter valet. Mp vill avveckla Kärnkraften och börja med två reaktorer denna mandatperiod, ett utmärkt förslag. S vill det inte utan vill skjuta på besluten genom "gemensamma, långsiktiga förhandlingar över blockgränsen".Långsiktiga förhandlingar som också kan ta lång tid, eller inte bli av alls. Allt för att få tiden att gå. Illa för företag och jobb att inte veta.

Detsamma gäller Förbifarten som är ett gammaldags, felaktigt  tänkande som ökar miljöproblemen. De pengarna 30-40-50 miljarder, ska naturligtvis satsas på modern miljövänlig kollektivtrafik, En spårbilsring runt Stockholm på  3-4 mil kostar 4-5 miljarder kronor. Lägg till det nya T-banelinjer som förbinder norr och söder. Bra att 20-25 miljarder i trängselavgifter går till kollektivtrafiken, men stoppar det Förbifarten?

I går kom beskedet från den nya majoriteten i Stadshuset, S-Mp-V och Fi att Bromma flygplats ska läggas ner ock det långt fram i tiden, 2022. Reservationer om jobb och tillväxt och mycket stark kritik från näringsliv,opposition, fack och inte minst S-företrädare i glesbygd och städer utanför Stockholm.

Centerpartiet drev tidigare på för nedläggning av Bromma av miljö-och bullerskäl.
Det behövs bostäder i Stockholm och Bromma ligger bra till. Men det måste planeras och skötas så att folk vet vad som gäller. Det kommer nu olika bud från de nya regeringarna i Stadshuset och Rosenbad. Statsministern har olika svar före och efter valet. Inte bra för trovärdigheten för företag, jobb och turism.
För övrigt ska vi ha kretsmöte i kväll och gå igenom läget efter förhandlingarna och lite nomineringar. Inga kommentarer: