tisdag 7 oktober 2014

Ett stort och obegripligt misstag att avskaffa migrations- och integrationsministrar - det öppnar dörren ännu mer för Sd
Det är faktiskt svårt att förstå. Ett nytt invandrarkritiskt parti går fram kraftigt i riksdags-, landstings-, och kommunvalen och får 13 procent av väljarna. Huvudfrågan är invandringen, som de anser vara för stor och integrationen i Sverige som de anser vara för dålig. Då blir det obegripligt att inte ha någon invandrar-, eller migrationsminister och inte heller någon integrationsminister. Vem ska ta hand om de problem som Sd får röster på? Ska Sd fördubblas till nästa val? Ylva Johansson hade också stora problem att bevara frågorna från Alliansens förra integrationsminister Erik Ullenhag i morse.

Sverige är bland de sämsta i EU att få in invandrare på arbetsmarknaden. Behövs det inte någon minister som tar tag i den frågan.
Flyktingar från Afghanistan, Syrien, Irak och Somalia har svårt att få jobb i dag. Vi ska vara öppna för fler flyktingar och det blir väl inte lättare att skapa jobb åt ännu fler i morgon om ingenting görs, om ingen har övergripande ansvar för dessa frågor på nationell nivå. Personerna finns ofta på gamla industriorter där arbetslösheten redan är hög.

 Är det någon som blir förvånad om de som redan bor där känner hur livet blir ännu svårare
om det kommer dit ännu fler människor som vill ha jobb? Någon? Vi får både utländskt och inhemskt utanförskap och ingen som tar itu med det i regeringen. Illa.
För övrigt åker jag nu in till möte med  Mälardalsrådets Näringslivs- och  FOUU-utskott och diskuterar samarbetet mellan skola, utbildning, Universitet och näringsliv.  


Inga kommentarer: