torsdag 30 oktober 2014

Jag har varit mycket tveksam till regeringens godkännande av Palestina som stat. Inte så mycket i sak som sättet - utan kontakt med andra partier och utrikesnämnd.
Det behöver inte vara fel att erkänna Palestina för att gränserna inte är fastställda och landet saknar kontrollen överdelar av territoriet. Det gjorde vi gjort med båda Kroatien och Kosovo. Det kan vara rätt och det kan vara en väg som minskar konfliktrisken och driver på mot samarbete och en tvåstatslösning. Ett erkännande kan skapa en ny verklighet där båda länderna koncentrerar sig på att leva i fredlig samexistens och får säkra och erkända gränser. Ett erkännande tvingar också på en utveckling mot demokrati och mänskliga rättigheter i Palestina.

Men sättet måste kritiseras. Det är kutym att i utrikespolitiska frågor ha kontakt med andra parter och diskutera frågan brett i utrikesnämnden. Den kritiken kommer regeringen inte ifrån.

Vänta med Natoutredning och satsa på att stärka det svenska försvaret och återinföra värnplikten eller någon form av medborgartjänst.
Förre ambassadören i Moskva Tomas Bergelman föreslår en utredning av Nato-medlemskap helst tillsammans med Finland. Nej, ingen Nato-utredning men stärk försvarssamarbete med Finland och övriga Norden och Baltikum. Behåll den militära alliansfriheten men stärk det svenska försvaret. Återinför värnplikten eller inför en medborgarplikt, som jag motionerat om till centerstämman, där kvinnor och män kan välja mellan militärtjänstgöring eller insatser i det offentliga Sverige med t.ex miljö-, säkerhets-och sårbarhetsfrågor.

Det här är inte rätt råga att ta en stor strid med regeringen om.
För övrigt åker jag nu in till landstingets pensionärsråd och diskuterar aktuella färdtjänstfrågor

Inga kommentarer: