torsdag 23 oktober 2014

EU-parlamentet ger grönt ljus åt den  nya EU-kommissionen men  frihandelsavtalet med USA som Cecilia  Malmström ska förhandla fram blir den första stora uppgiften.
Det är kanske den största och viktigaste uppgiften för EU-parlamentet under hela mandatperioden. Det är också centralt för de frågor parlamentet ska hålla på med - att stärka frihandeln och underlätta handel och samarbete i världen. Men det är ingen lätt uppgift.

Jag är för att vi ska komma fram till ett frihandelsavtal med USA,
precis som vi kommit fram till sådana mellan många andra länder tidigare. Jag har svårt att förstå de som redan innan vi börjat förhandla sopat undan hela avtalet. Men inte avtal till varje pris. Sverige och EU måste slå vakt om de krav vi har på miljö, klimat, matsäkerhet, gifter och konsumentens rättigheter. Vi måste kunna visa att vi både kan upprätthålla de miljö och säkerhetskrav vi har och öppna för ett handelssamarbete som skulle gynna en stor del av världen och kanske bli en förebild för andra.

En av de svåra knäckfrågorna är modellen för investeringsskydd, ISDS som ska förhindra att företag gör förluster när regler skärps eller ändras i EU eller enskilda medlemsländer som påverkar risk och vinst för företag.

ISDS hanterar handelskonflikter mellan företag och stater i särskilda skiljedomstolar i stället för vanliga domstolar. Men varför det? Företagande betyder att man tar en risk för att få en vinst. Varje företag måste själv göra bedömningen om vinstmöjligheterna är större än riskerna. Till riskerna hör naturligtvis beslut och förändringar i andra länder som påverkar företaget och vinsten. Det är detta man vill friskriva sig från i USA. Företag ska kunna stämma stater som ändrar sina regler och företagen gör förluster, t.ex genom högre miljökrav eller säkerhetskrav.  Nej, det låter inte rätt, men det blir en av  Malmströms nötter att knäcka.
För övrigt blir det tandläkaren i dag som ska sätta in några nya tänder. Vackert va.

Inga kommentarer: