söndag 26 oktober 2014

Bo Rothstein vill ha en ny maktutredning för att "kartlägga det nya Sverige". Bättre med en demokratiutredning. dn.se/debatt.
Fundamentala förändringar har skett i Sverige sedan maktutredningen lämnade sitt slutbetänkande för 25 år sedan. Ingvar Carlsson tillsatte utredningen som mer blev ett forskningsprojekt än en utredning med konkreta politiska förslag. Några kom dock om en mer individualiserad demokrati än den kollektivistiska som Sverige hade. "Den svenska modellen" fick sig också en törn.

Ska man nu göra en ny stor och bred utredning bör det vara en demokratiutredning
som granskar  de politiska partiernas försvagning med allt färre medlemmar och hur civilsamhällets roll, det vill säga det dagliga livet i förskola, skola på jobb, föreningar och organisationer kan stärka demokratin. Belys ockå  det  nya  data-och och It-samhället med ständigt ökande sociala medier och minskad tidningsmakt.

Jean-Claude Juncker har fått igenom sin nya EU-kommission i EU-parlamentet men ännu syns inte något direkt av hans mycket klara federalistiska uppfattning.
Jag har inte sett något sådant än men det kommer. Joschka Fischer och J C Juncker är två av de ledande EU-förespråkarna som drivit på för EUropas Förenta Stater. Fischer skriver det fortfarande i sina krönikor men vi får noga bevaka hur Juncker utnyttjar sin nya roll.

Mälardalsrådet måste stärkas om det ska ha något politiska inflytande.
Jag är ledamot i Mälardalsrådets Närirngslivs- och FOU-utsksott. Vi kommer sådär 15-17 personer på mötena medan ett 70-tal är ledamöter i utskottet. Det duger inte. Rådet och utskotten måste få frågor att besluta om, som t.ex krav på regeringen om det ska ha någon framtid. Regionfrågan tycks död.
För övrigt genomförs två mycket viktiga val i världen i dag i Ukraina och Brasilien. Fortsatt Porosjenko hoppas jag och fortsatt Dilma i Brasilien.

Inga kommentarer: