måndag 20 oktober 2014

Den nye regeringen och försvarsministern får allt ta itu med försvars- och säkerhetsfrågorna kring Östersjön som en prioriterad fråga.
Det är bara att konstatera att Sverige saknar ubåtsjakthelikoptrar och annan specialutrustning för att jaga utbåtar som kränker svenska gränser. Det är att ta nya tag och satsa på mer av invasionsförsvar i stället för insatsstyrkor utomlands. Ett försvar ska väl i första hand handla om att försvara det egna landet...eller....

Det är rätt att erkänna Palestina som stat men processen för beslutet får underkänt - och det av en regering som säger sig vilja vara en samarbetsregering - vad var utrikesnämnden?
Ett erkännande av Palestina kommer att driva på den den tvåstatslösnig som de flesta säger sig vilja se. Allt fler länder går också i den riktningen och kommer att påskynda processen för att fastställa frågan om gränser som är det största hindret parallellt  med att säkerheten kan garanteras för både Israel och Palestina.

Lanstingsgruppen omvalde i går Gustav Hemming som gruppledare och landstingsråd med Stefan Bergström som vice ordförande. Bra och enhälliga val.
I går fick landstingsgruppen information om förhandlingarna i landstinget efter valet och gick igenom plattformen för den politiska organisationen. Ett välbesökt möte med över 25 deltagare som var mycket nöjda med resultatet av förhandlingarna.

Gruppen valde enhälligt om Gustav Hemming, där jag själv valdes till ordförande för mötet.Gustav ska ha kredit för ett mycket gott förhandlingsresultat. Centern får bland annat får ordförandeskapet för den nya regionplane- och tillväxtnämnden, Miljöberedningen och Sjötrafikberedningen. Centernpartiets uppdrag i landstinget ökar från 30 till 45.
 Situationen med Sd som vågmästare diskuteras nu med Alliansen och oppositionen.
Val av presidium och landstingsråd sker i morgon den 21.10,den 11.11  beslutas om den politiska organisationen och den 18.11 sker återstående val. Vi tar nya tag med en bra start för Centern.
Inga kommentarer: