fredag 7 augusti 2015

Regeringens beslut att utreda återinförande av värnplikten är bra men bör breddas till medborgartjänst med möjlighet att arbeta också inom den gemensamma sektorn.
Det är innebörden i min motion till centerstämman i Falun i slutet av september. Värnplikten handlar om att stärka den folkliga förankringen och det skulle arbete inom den gemensamma sektorn göra också.
Många röster höjs nu för att stärka Sveriges försvar. Hur får vi frågor om försvar, säkerhet, krishantering, sammanhållning och en värld i fred att bli en del av hela svenska folkets vardag?
En bredare "värnplikt"  eller medborgartjänst skulle stärka sammanhållningen i landet. Kanske den naturligaste och viktigaste av alla frågor som handlar om en nation, en samhörighet, en gemenskap,

Jag tror därför det skulle vara värdefullt om ungdomar i 19-10 års åldern får göra medborgartänst på förslagsvis 6 månader. Man väljer själv om det ska vara inom försvars- och säkerhetsområdet, civilförsvaret, hemvärnet eller i någon annan offentligfinansierad verksamhet i kommun, landsting eller stat. Det kan också vara något område som stärker krisberedskapen vid miljö- och naturkatastrofer, terrorhot, eller teknologiska hot som IT-attacker och utslagning av försörjningssystem som livsmedels-, el och vattenförsörjningen.

Medborgartjänsten ska gälla både män och kvinnor. Frihet bör finnas att flytta medborgartjänsten mellan olika samhällsområden efter en eget intresse och önskemål.Någon form av ersättning ska utgå för de insatser och det arbete som görs. Medborgartjänsten kan vara obligatorisk, men frivillighet kan vara ett alternativ.
En medborgartjänst skulle stärka sammanhållningen för det som är gemensamt i landet.Den skulle ge viktiga kontakter med arbetslivet, försvaret, sjukvården,skolan, socialtjänsten och äldrevården.
För övrigt blir det nu bad igen och nu kanske i Grills och sedan bjuder Sonja och jag Micke, Emma, Sara och Hanna på lunch, pannkaka eller fjällfisk.

Inga kommentarer: