tisdag 4 augusti 2015

Jag har varit emot en gemensam invandrings-och flyktingpolitik sedan folkomröstningen 1994 och motivet har varit att Sverige då skulle få anpassa sin politik ndåt till en betydligt hårdare gemensam EU-politik.
Men..
nu har jag ändrat mig med vissa krav men motivet till detta är följande. Med den väldiga flyktingsituation vi har i dag måste alla EU-länder ta ett gemensamt ansvar om det är en gemensam solidarisk union vi ingår i. Vi kan inte ha några länder som Tyskland och Sverige som tar emot många och andra länder som Finland och Estland som knappt tar emot några.

Om en gemensam flyktingpolitik införs måste den bygga på miniminivåer för  mottagning men rätt att ta emot fler för det enskilda medlemslandet. Miniminivån ska bygga på landets storlek, befolkning och ekonomiska situation. Alla länder måste ta emot flyktingar för att uppnå miniminivån. Alla länder ska ha rätt att ta emot fler.

I dag har varje medlemsland egna system, krav, grunder och motiv för invandrings- och flyktingpolitiken. Det bord gå att finna en modell byggd på solidaritet och mänskliga rättigheter där ingen ska behöva känna sig som förlorare, utan alla blir vinnare i ett mänskligt perspektiv.

Ett minimisystem kan kanske sägas vara  ett tvångssystem, men om miniminigränsen sätts på en sådan nivå att en uppgörelse kan ingås, så blir det mycket bättre, rättvisare och mänskligare än det system vi har i dag.
För övrigt ska Sonja och jag nu ut med Mickes båt med Sara, Hanna och Emma och bada vid någon skärgårdsklippa.

Inga kommentarer: