lördag 29 augusti 2015

Anders Ygeman och regeringen får i stort godkänt för kampen mot terrorismen, och det tycker jag de ska få också eftersom de flesta förslagen är bra och genomtänkta.
Det handlar om att stoppa terrorismen, men det handlar också om att slå vakt om integriteten. Vi kan ju inte avlyssna varenda medborgare.... Förebygga, förhindra och försvåra, vilken ny Schlingman har sammansatt detta poem. Men det är bra, mycket bra. Hederlighet, proportionalitet och nykterhet skriver dn,se/ledare. Och Centern bidrar med bra förslag om tillfälliga, och billigare asylboenden.

Ojnareskogen på Gotland ser ut att överleva som skog och vattentäkt och gotlänningarna har själv bidraget till detta, nu senast länsstyrelsen på Gotland som nu i praktiken säger nej till kalkbrytning.
Det är en stor seger i en kamp som pågått i 10 år. Tillväxt har ställts mot bevarad natur och vattentäkt och jag gläds åt en sådan seger.

Det är naturligtvis inte bra att SL ska spara på kollektivtrafiken med glesare turer, mindre nattrafik, och nedläggning av linjer som nu kommer från Alliansen. Det ökar trycket på bilismen .
Och det minskar kollektivtrafiken. Det är inte bra för miljön och kan i längden stoppa upp den inriktning mot mer och bättre kollektivtrafik som jag tror det finns en majoritet för bland regionens invånare.
Jag har inte sett detaljerna än i budgetförslaget, hur det t.ex slår på ostregionen i Nacka och Värmdö.
Jag återkommer på bloggen.
För övrigt åker jag nu in och står vid Värmdöcenterns monter på Båtmässan i Gustavsbergs hamn och kommer säkert att få svara på frågor om trafiken,

Inga kommentarer: