söndag 30 augusti 2015

Bra att regeringen minskar dieselskatten för bönderna med 300 miljoner kronor. Det är naturligtvis också en i högsta grad politisk satsning som stärker regeringen.
Visst är det bra med sänkt dieselskatt. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht får ett plus i kanten. Det har inte varit så många sedan han tillträdde. Hela regeringen och både Miljöpartiet och Vänstern stödjer förslaget. Det betyder 1,70 i reducerad dieselskatt per liter.
Men krisen är internationell och sveper över hela EU. Den 7 september blir det krismöte i EU om saken.

Jag tror fortfarande på idén att LRF eller Centern skapar en opinionsrörelse
där allmänheten tillfrågas om man är beredd att betala en krona mer för mjölken. Det tror jag 90 procent är.

SD:s förslag om folkomröstning om invandringen är bara ett politiskt spel, men tyvärr  kan det ge ytterligare Sd stöd i opinionen.
Sd talar om ett tillfälligt stopp för asylinvandring som ett förslag i folkomröstningen. Det är omöjligt om vi inte vill lämna FN- och EU samarbetet. Men det bryr sig inte Sd om, eller rättare sagt det ger dem bara mer stöd i opinionen om folk förstår att vi inte kan bestämma det själv.

Nej till Förbifart Gustavsberg, eller Östra Ekedal var en återkommande fråga i går på båtmässan. Vad är det för utredning som görs? 
Vem håller i den? Och finns det någon parlamentarisk kommitté som styr utredningen? var följdfrågor som Centern och även Folkpartiet fick. Vad händer?
För övrigt åker jag nu in till Båtmässan dag två och ser fram mot nya dialoger med besökarna vid centermontern.


Inga kommentarer: