tisdag 18 augusti 2015

Bra om Ojnareskogen räddas från kalkexploatering, men det vet väl Carl Schyter och Annika Lillemets, båda Mp redan när de ställer kravet i dn.se/debatt i dag
Så är det säkert. Men man vill få det att se ut som att Mp påverkar regeringen in i det sista. Frågan har beretts av regeringen sedan i mars och det är självklart att Carl Schlyter,som dessutom är Gotlandsansvarig! i Mp känner till hela beredningsprocessen, eller ännu mer varit direkt involverad i den. Jag känner Carl sedan 20-25 år under tiden han var sekreterare åt Mp i EU-parlamentet. Det är en hedervärd opinionsbildare och miljöpartist, men den här artikeln andas, titta det blev som vi sa, fast man vet det redan när man skriver. I sak är det naturligtvis rätt. Miljöriskerna är för stora, främst för vattnet.

Bristen på vårdplatser är ett stort problem också i Stockholm och sköterskebristen är huvudorsaken. Kommer säkert att diskuteras på kick-off med landstingsgruppen om några timmar.
Vi ska diskutera RUFS och regionplaneringen men självklart kommer vårdfrågorna att finnas med. Frågan är akut i hela Sverige, I Stockholm handlar det om 1000 vårdplatser som är stängda inom akutvård och geriatrik. Vi måste utbilda fler sjuksköterskor och betala bättre.

Sedan blir det en ny kick-Off i kväll nu med Alliansen i kommunen i Björkvik på Ingarö.  En fråga som vi diskuterade i veckan och som måste lösas är den hårda pesonalbelastningen på IFO, Individ och Familje Omsorgen.
Ett beslut fattades om detta i Socialnämnden som både Alliansen och oppositionen står bakom. Det var positivt. Goda relationer är viktigt även om man har olika lösningar. Det gäller inte minst i kommunpolitiken där man träffar varandra så ofta.
För övrigt så tar jag snart cykeln och cyklar till vägskälet och vidare till landstingsgruppens kick-off.
Inga kommentarer: