tisdag 25 augusti 2015

Och nu tar jag mig upp till Hagaparken och lyssnar på Annies sommartal. Ska bli roligt och det blir bra.
Kommer på bloggen i eftermiddag

Och nu är det lunchtid och jag har just kommit hem från ett mycket bra och väl avvägt tal av Annie, också med känsla och beröring när hon tog upp de utsatta flyktingarnas situation.

Annie började med ett det i dag var ett år sedan orkanen Katarina. Stormen Gudrun lämnar fortfarande tydliga spår och klimatkriserna kommer att fortsätta. Åsa Romson lovade en höjning av ambitionsnivån om klimatet efter valet. Var är den? Vad ska Mp heta i nästa val om ingenting händer....? I höst har vi det stora klimatmötet i Paris och regeringen har inga förslag. Vi vill ha ett Bonus-Malus system för och energideklarationer på bilar och det kommer vi att presentera på C-Stämman om en månad. Sveriges miljö, plus tillväxt, plus jobb = sant.

Annie lyfte också skolpolitiken och kopplade ihop  den med jobb. Ett nationellt utvecklingsinstitut för lärare ska stärka hela skolan.
Och det ska var möjligt att välja skola i hela landet också i glesare delar.. Vi vill också satsa mer på fjärrundervisning för att folk ska kunna bo kvar på landsbygden.

Annie blev riktigt rörd när hon beskrev den fruktansvärda situationen för flyktingar,Skall vi blunda för människors rätt till asyl? Nej, aldrig, blev svaret och det rev ner dagens längsta applåd från det överfulla tältet.
Bra avvägt,rätt frågor, fokus på centern och berättigad kritik  mot regeringen om t.ex klimatet och landsbygden, där regeringen tar mer pengar än man satsar. Lagom långt också.



Inga kommentarer: