söndag 23 augusti 2015

En hel del bra förslag i Folkpartiets 10 punkter för mer och bättre bostadsbyggande.
Men, jag tycker att huvudlinjen för alla bör vara att bättre nyttja den naturresurs som en bostad är. dn.se/debatt

Bostadsbyggandet ligger högt i alla partier. Alla vill bygga fler bostäder, men förslagen varierar. Folkpartiet vill sänka kostnaderna för att flytta och byta bostad, reavinstskatten ska sänkas. Bra, naturligtvis. Det är en av de regler som effektivt stoppar rörligheten på bostadsmarknaden. Om det blir lättare och billigare för pensionärer att lämna sin bostad blir det fler unga som kan flytta in. Fler ägarlägenheter, ok, men inte så stort intresse hittills. Fri hyressättning när man bygger nytt. Ja, det minskar krånglet.Färre och snabbare överklaganden går ett införa.

Men rätt för byggherrar att själv utarbeta detaljplaner tror jag inte på.
Det vore som att ge en rätt till någon som är missnöjd med en lag att skriva en egen...

Viktigast och mest effektivt är att få så många hus som möjligt att bli bebodda så mycket som möjligt; hyreslägenheter,bostadsrätter och inte minst fritidshus.
Alliansregeringen införde friare regler för hyra vid andrahandsuthyrning. Bra, men den linjen kan fullföljas mera, t.ex genom minskad skatt på andrahandsuthyrning.
Jag har i Värmdö kommun tagit upp möjligheten att underlätta uthyrning av våra 13-150000 fritidshus som står tomma i sådär 45- 50 veckor om året till t.ex ungdomar och studenter.
För övrigt har Morris nu varit ute på egen hand och lärt sig lite om omgivningen och skogen och kommer också hem själv. Duktig kisse.

Inga kommentarer: