fredag 27 november 2015

Nedskjutningen av det ryska flygplanet från Turkiet är en händelse som kunde ha skapat en världskris med t.ex en annan generalsekreterare för Nato än Jens Stoltenberg.
Flykting och terrorkrisen har dränkt frågan men det kunde ha blivit en världskris. Det kan det fortfarande bli om nya liknande kriser inträffar och Ryssland fortsätter sina bombningar av  i Syrien. Vi får se nu vad uppgörelsen mellan Hollande och Putin betyder. Där sägs att Ryssland ska sluta att bomba andra motståndare till Assad och bara bomba IS. Vi får se om det håller. Det tror jag vad jag vill om.

Om Nato haft en annan mer "krigisk" generalsekreterare än Jens Stoltenberg som omedelbart reagerat militärt för Natos räkning och inte bara för Turkiet, kunde vi haft en världskris.

Jan Björklund sa att " terrorister ska inte placeras i bostadskön utan i fängelse.
Han menar att de som tar om hand personer som krigar för IS inte ska få någon bostad när de kommer hem utan sättas i fängelse.  Förebyggande och efterbyggande är inget för Björklund, men det är ju där de största och bästa insatserna kan göras.

Sjukskrivningarna ökar och det är stressen som sjukskrivning som drabbas flest.
Arbetslivet måste förändras till mer av fria val med rätt att arbeta olika mycket under olika skeden i livet. Det blir för hårda och långa arbetsdagar som tvingar folk till sjukskrivning, Skapa en arbetslagstiftning som ger oss den rätten. Livsbalans heter det.
Fört övrigt ska jag nu till bilprovningen i Mölnvik för första gången och kolla Note...


Inga kommentarer: