fredag 20 november 2015

Kent Ivarsson avgår efter 25 år som gruppledare på Lidingö men stannar kvar som senior och fortsätter med sjukvården i landstinget. Kent avtackas på stadshuset i eftermiddag.


Till Kent på avtackningsfest på stadshuset den 20 november i nådens år 2015
25 tror jag visst att han sá (Mel. 14 år tror jag visst att hon va…)
När jag fråga hur många år det vá
Han har must, han har kraft, han har stil
Ja, så är Centerns Lidingöprofil
Tra, la. La, la     tra,la,la,la, så sjunger Kentas gäster
Tra, la,la,la   tra, la, la la så går det till på avskedsfester

Han var mé redan sjuttiotre
Då han blev förbundssekreteraré
CUF tog hans tid många år
Se´n kom Lidingö, och nu senior
Tra,la,la,la…tra,la,la,la, så sjunger Kentas gäster
Tra,la,la,la….tra,la,la,la så går det till på avskedsfeser

Du får säga till oss hur man gör
Hela Lidingöcenterns valcharmör
Kan man få ihop 17 procent?
Eller måste man byta namn till Kent
Ta,la,la,la….tra,la,la ,la, så sjunger Kentas gäster
Tra,la,la,la…tra,la,la,la så går det till på avskedsfester

Nu vi firar din avslutningsdag
Allihopa härinne… också jag
Och vi tackar för allt som Du gjort
Men vi tyckte du sluta lite fort
Tra, la,la, la….tra,la,la,la så sjunger Kentas gäster
Tra, la, la, la…tra,la,la,la så går der till på avskedsfester
Skål  och tack Kent /HL


Inga kommentarer: