lördag 7 november 2015

Stärk det svenska försvaret och det säkerhetspolitiska samarbetet med  omvärlden som Finland, Norden, Baltikum, FN, OSSE, EU, Nato och Europarådet utifrån att vi står fast vid vår militära alliansfrihet.
Det är en klok linje som  skapar goda relationer, inger förtroende hos grannar och omvärld och bidrar till fred och stabilitet i vår del av Europa. Det visar också respekt för insikten om vår historia byggd på alliansfrihet och neutralitet.

En sådan politik  gör det också lättare att värdera effekten av varje nytt steg som tas och skapar samtidigt handlingsfrihet i en eventuell krissituation. Det stärker ytterligare vårt land som en erkänd partner i internationellt freds- och säkerhetsarbete också i fråga om militära insatser  för att förebygga konflikter och terrorangrepp. Gemensamma övningar, utbildning, informations-, och materialsamarbete förstärker detta. En sådan linje har brett stöd i riksdagen och det svenska folkdjupet.

Rysslands annektering av Kreml och aggressionen mot Ukraina ska bemötas kraftfullt med europeisk och internationell enighet utifrån demokrati, mänskliga rättigheter och folkrättens princip om varje nations suveränitet,

Samarbetet med Nato kan utvecklas ytterligare inom ramen för Sveriges och många andra länders, inklusive Rysslands, medverkan i Partnerskap för fred.
För övrigt bygger mycket av det jag sagt ovan på en artikel i dag i dn.se/debatt av försvarsminister Peter Hultqvist och utrikesminister Margot Wallström.

Inga kommentarer: