söndag 8 november 2015

Neutraliteten och alliansfriheten har hållit oss utanför krig i 200 år. Varför ska vi ändra på det?
Om någon visste något om krig så var det Jean Baptiste Bernadotte. Redan i mycket unga år tog han värvning i den franska armén och levde med krig och krigets fasor under största delen av sitt liv. I Napoleons armé fram till han blev svensk kronprins, sedan för Sverige och de allierade mot Napoleon fram till unionen mellan Sverige och Norge 1814.

Genom vad som har beskrivits som 1812 års politik med tillbakadragande från krigen i Europa och med syfte att skapa en god relation till Ryssland grundlade Bernadotte den svenska neutralitetspolitiken. Den har också hållit oss utanför krig sedan dess.

Centerpartiet har genom hela sin historia ställt sig bakom den politiken. Gunnar Hedlund ansåg att ett medlemskap i Nato inte överensstämde med den svenska neutralitetspolitiken och den militära alliansfriheten. Ett medlemskap i Nato skulle öka spänningarna i vår del av världen och tvinga in Sverige i Natos kärnvapendoktrin.

Vår alliansfria politik har varit framgångsrik.  Varför ska vi då ändra på den? Är det någon seriös bedömare som tror på ett militärt angrepp som bara skulle riktas mot Sverige?

Diskussioner om fred ska inte bara föras utifrån militära insatser utan med fredliga medel som, dialog, förhandlingar, samarbete, diplomati och goda relationer med våra grannar.

Intressant att Miljöpartiet talar om samarbete med näringslivet för fler jobb.
Förslagen kanske inte är så märkvärdiga men ambitionen som sådan är bra och lite ny.Snabba beslut om asyl och uppehållstillstånd är regel ett. Vilket slöseri är det inte att gå och vänta i ett år eller mer på att få stanna. Fler ruttjänster och ta vara på företagare som snabbt kan börja jobba.dn.se/debatt.
För övrigt ska Emma och jag nu åka in till en guidning  på riksdagen som jag lovat henne, som är mycket intresserad av politik. Roligt, roligt.

Inga kommentarer: