onsdag 18 november 2015

Svenska kopplingar till islamisterna i Molenbeck måste naturligvis utredas och det är också vad Säpo nu gör. Vi är ju inte utanför världen.
Det är en tragisk utveckling. Man undrar naturligtvis vad det finns innanför människor som kan ställa sig och skjuta på hundratals oskyldiga andra människor instängda i en konstlokal. Det går dock inte att avskärma IS och andra terrorgrupper till bara ett visst land.  Det är illa att det ska behövas men det handlar  om att skydda människor , det som Säpo nu gör. Finns det svenska islamister som har kontakt med terrorkolleger i Molenbeck?

Visst ska alla EU-länder ställa upp solidariskt och ge Frankrike den hjälp de behöver men Sverige ska i första hand ställa upp med annat än militär hjälp, liksom Finland redan sagt.
Alla EU:s försvarsministrar ställde upp och förklarade att de är beredda att hjälpa Frankrike när landet nu begärt hjälp. Det är första gången det sker enligt den sk 42.7 artikeln i Lissabonfördraget. Där står att om ett land angrips militärt på sitt terrirorium,och begär hjälp av andra EU-länder ska medlemsländerna bistå "med alla till buds stående medel",

Sverige har också meddelat att man är beredd att ställa upp
och avvaktar vad Frankrike vill ha hjälp med. Det är första gången denna artikel  tas i bruk- men vi får se upp så att vi inte blir indragna i mililtära konflikter.

Förbifart Hemmesta är ett enda stort haveri. Den löser inga trafikproblerm, det är inte ens syftet med motorvägen genom Storskogen. Syftet är att bygga bostäder i skogen. Hela idén håller på att stoppa sig själv.
För övrigt åker jag nu in till Miljömålsutredningen heldags semimarium om samhällsplanering för låga utsläpp i riksdagshuset.


Inga kommentarer: