onsdag 11 november 2015

Så kom då Storbritanniens premiärminister David Cameron till slut med sina krav inför förhandlingarna med EU som ska ge ett Ja eller Nej  till EU i en folkomröstning senast 2017
En bra idé är det för både Storbritannien och EU-samarbetet.

EU har blivit något helt annat än det vi röstade om för 20 år sedan. Vi har fått tre nya fördrag, Nicefördraget, Amsterdamfördraget och 2009 Lissabonfördraget efter Maastrichtfördraget som var det fördrag som låg till grund för Sveriges folkomröstning 1994. Alla fördragen har gått i riktning mot mer EU med ökad makt och ökade befogenheter, inom utrikes-, säkerhets-, ekonomi- och flyktingområdet för att ta några exempel.

Cameron ställer fem krav som måste uppfyllas i förhandlingarna med EU för att han själv ska rösta ja till ett fortsatt EU-medlemskap
1.Storbritannien , Sverige och andra länder som står utanför euron får inte missgynnas av "euromaffian", Bryssel ska heller inte lägga sig i för mycket på Londons finansmarknader.
2.Cameron vill ha ett undantag från EU-fördragens text att EU ska gå mot "en allt fastare sammanslutning" av medlemsländerna, dvs mer av överstatliga EU-beslut.
3, Vikten av ökad konkurrenskraft ska genomsyra hela EU och det handlar om att samarbetet ska koncentreras på att stärka den inre marknaden.
4.De nationella parlamentens roll ska stärkas mot EU och  "en grupp" medlemsländer ska kunna stoppa EU-lagstiftning.
5, Cameron vill begränsa rätten  för arbetskraft från andra länder att få tillgång till sociala förmåner under fyra år för att minska invandringen.

Nr 5 kommer att bli svårast att tå igenom, sk stopp för social turism. Det var detta socialdemokraterna och Persson försökte införa när Centern och Maud Olofsson stoppade det för 4-5 år sedan.
För övrigt är det inte roligt att se att vi har ett budgetläge i Värmdö som går mot ett underskott på minst 50 miljoner kronor. Jag sitter själv i Socialnämnden och ser hur underskottet ökar främst inom olika boenden som HVB hem.

Inga kommentarer: