onsdag 25 november 2015

Lägger här in mitt anförande på Nato-debatten i dag i riksdagens första kammare

Anförande Hans Lindqvist  Nato-debatt riksdagen 25.11. 15
Först, tacka för inbjudan
förflutet i EU-parl, landstinget många år, kom.råd V-ö
aktiv många alternativrörelser, v ordf FMK. Ordf NEU inför folkomr

-Och, jag är C-partist sedan 1912, Nja…länge
-Jag talade för ett nej, C-stäm två mån, sedan
Där stäm röstade ja till ansökan om Nato.medl med 2/3 maj
En dryg 1/3 röstade Nej
-Jag företräder Nej-sidan i Centern eller rättare mig själv, eftersom ngn Nej-organisation inte är bildad…än.

-Neutraliteten och allianfriheten har hållit oss utanför krig i 200 år. Varför ska vi ändra på det?
-Finns det någon seriös bedömare som tror på ett militärt angrepp bara mot Sverige? Nej.
-Säkerhetsproblemen har ökat i Europa med Rysslands annektering av Krim och kriget i Ukraina.
- Men, går vi med i kärnvapenklubben Nato ökar bara spänningarna.
-Om en stormaktskonflikt utbryter, och vi är med i Nato, är risken större att Sverige blir indraget i krig.
En fråga? Har Sverige större inflytande som en småstat i militäralliansen Nato eller som självständig bilateral nation?
-Om Sverige söker medlemskap i Nato betyder det då att vi betraktar Ryssland som motståndare ?
- och inte längre en stat som vi kan utveckla goda och stabila relationer med?
Vid ett medlemskap skulle vi ingå i Natos kärnvapenparaply och tvingas ge upp  vårt sedan 50-talet traditionella nej till kärnvapen
- och vår politik för kärnvapennedrustning.
(Strax innan valet 2014 slöt den dåvarande regeringen ett Värdlandsavtal med Nato för stationering av Nato-trupper på svensk mark under krig, övningar eller kriser.)
Värdlandsavtalet
Natos vapen, inklusive kärnvapen, skulle då kunna stationeras på svensk mark --och automatiskt bli ett mål för ryska kärnvapen.
- Sverige kan säga nej till medverkan men pressen kan bli stor i en krissituation
- Och, det är inte Sverige som beslutar över användningen av kärnvapen på vår mark.
Vi skulle oxå tvingas ingå under Natos kärnvapenparaply.

Vad är alternativet då?
Diskussioner om fred ska inte bara föras utifrån militära insatser
- utan med fredliga medel som dialog, förhandlingar, samarbete och diplomati.

-Vi ska stärka det svenska försvaret och det säkerhetspolitiska samarbetet med omvärlden
som Finland, Norden, Baltikum, FN, OSSE, EU, Nato och Europarådet
- utifrån att vi står fast vid vår militära alliansfrihet.
- en klok linje som skapar goda relationer,
-inger förtroende hos grannar och omvärld
-bidrar till fred och stabilitet i vår del av Europa.
 -visar respekt för insikten om vår historia byggd på alliansfrihet och neutralitet.
- Det stärker vårt land också i fråga om militära insatser för att förebygga konflikter och terrorangrepp – inte minst aktuellt nu.

-Sverige ska stärka samarbetet i Natos Partnerskap för fred där också Ryssland är med
Slutsats
Ett medlemskap i Nato ökar spänningen i vårt närområde,
- ökar risken att bli angripen vid en storkonflikt
- ökar risken att bli indragen i krig.
- Det minskar Sveriges säkerhet.
- Den svenska politiken mot kärnvapen är oförenlig med Natos.
 Vi överger den militära alliansfriheten och neutraliteten som hållit oss utanför krig i 200 år.

- Nej till medlemskap i Nato.

Inga kommentarer: