fredag 6 november 2015

Hela EUropa har missat kraften i flyktingfrågan och Tyskland och Sverige får nu bära det tyngsta lasset. Men migrationsminister Morgan Joansson gör det enda rätta och signalerar allvaret och svårigheterna.
Man kan tycka att det borde ha gjorts för länge sedan, Men ingen har ju riktigt förstått kraften i flyktingkatastrofen. Tänk själv 160 000, 180,000 eller 220 000 är de siffror som nu flödar omkring bara i år... Det är inte osolidariskt eller omänskligt att tala om hur verkligheten ser ut. Tvärtom, det vore omänskligt att inte tala om att vi nu saknar "tak över huvet". Alla EU länder måste ta ansvar. Om det är någon gång det krävs överstatliga beslut är det för att rädda liv. Kanske måste kraven höjas på alla länders medverkan.

Men att tvingas ta emot flyktingar är ju symptom på problemet orsaken är krigen
och här har hela världssamfundet totalt misslyckats att få stopp på krigen i Syrien, Afghanistan och Irak. FN och säkerhetsrådet har det största ansvaret men kanske kan något komma ut från de förhandlingar som nu förs. Slutsats. Det är alldeles för lite fokus på att stoppa krigen.

Ensidigt Ja till Nato möte i länet som lämnade för lite plats till en seriös diskussion om riskerna som ökad spänning, minskad i stället för ökad säkerhet, och där Sverige bryter med sin antikärnvapenlinje.
Det var tre ja-förespråkare för Nato medlemskap som inledde, Mest då Kerstin Lundgren från partistyrelsen, Alfred Askeljung,centerstudenter och Magnus Ek, ordförande i CUF. Ingen inledare från kritikerna och publiken fick bara ställa frågor till inledarna. Blir spänningen i närområdet större eller mindre vid ett Natomedlemskap? Ska Sverige gå med i en kärnvapenklubb? Avskaffa kärnkraften men införa kärnvapen?
För övrigt blir det inre tjänst i dag och lite förarbete inför nästa vecka.

Inga kommentarer: