torsdag 12 november 2015

Det får inte handla om hårdare tag, det måste handla om bättre tillsyn och ordning om gränskontrollen som införs nu om 45 minuter när detta skrivs. Gör Migrationsverket den bedömningen vore det tjänstefel av regeringen om man inte lyssnade.
Men det får under inga villkor försvåra rätten att söka asyl och här är jag är lite oroad, hur asylsökande kan tas emot. Om det handlar om att få kontroll på invandringen så att man får veta vilka som kommer in i landet går det att förstå, så att vi inte importerar andra problem med kriminella och terrorister till exempel. Det är också därför  Anders Ygeman,. som jag jobbat med i Bryssel och har stort förtroende för som inrikesminister, nu gått ut med att rederierna blir skyldiga att kontrollera legitimation för inresande. Det är väl inget konstigt. Men rör inte det öppna samhället, rör inte de...

En mer organiserad och fördelad invandring gör det också enklare att klara av en bra integration i landet med språk, skola, bostad, jobb. Sverige ska vara att öppet land.
Allra viktigast är naturligtvis att se till att alla  EU-länder tar sitt ansvar och att flyktingar fördelas mellan länderna efter storlek och ekonomi. Det borde vara en självklarhet om man pratar om samarbete,solidaritet och medmänsklighet i en union.

Jag tycker EU borde skaffa egna transportbåtar som tar folk över Medelhavet utan att riskera livet och allra bäst vore om människor kunde söka asyl direkt vid ambassaderna i hemlandet.

Jag blir också både förvånad och förbannad när jag hör att tillförordnade partiledaren Anders W Jonsson förbjudit riksdagsledamoten Staffan Danielsson att delta i riksdagsgruppens möten för att han har egna åsikter i flyktingfrågan. Öppenhet....?

Fyra års försening av Skurubron. Känns nästan som alla djävlas med Värmdö när det gäller trafiken.
För övrigt har Morris nu fått,en kattlucka i dörren men han verkar inte riktigt förstå vad det är för något.

Inga kommentarer: