tisdag 23 februari 2016

Bra artikel av Miljöpartiet i gårdagens aftonbladet.se/debatt om krav på ändringar i Värdlandsavtalet. Vi ska inte låt Nato placera kärnvapen i Sverige. Kärnvapen är i dag förbjudna på svenskt territorium.
Det ska dom vara också i fortsättningen. Natos regler och doktrin krockar helt med svensk lag och svensk uppfattning och svenska beslut. Om vi ska kunna ställa oss bakom något avtal om värdlandsstöd måste avtalet skrivas om och ett förbud skrivas in mot att föra in kärnvapen i Sverige,

Ska Sverige verkligen ha ett avtal med Nato som kan kräva av oss att vi tillsammans med Natostyrkor ska sända stridskrafter mot Ryssland? Det är väl om något att öka spänningen i Östersjöområdet?
Nej, det är ingen bra formulering. den måste också utgå. Det måste tydligt framgå av avtalet att Nato inte får använda svenskt territorium för att med stridskrafter därifrån angripa tredje land. Det är ett måste om vi ska kunna stå fast vid vår alliansfrihet som hållit oss utanför krig i 200 år.

För att det ska bli möjligt att förhandla om avtalet behövs tid och då kan inte frågan avgöras i riksdagen om några månader. 
Det behövs ordentligt med tid för att både förhandla om avtalet och låta det nya avtalet gå ut på remiss till  fredsorganisationer, berörda myndigheter och svenska folket. Skjut på beslutet,

Det här är inte minst viktigt för Centern som parti som med Gunnar Hedlund och Karin Söder stått för att slå vakt om neutraliteten, den militära alliansfriheten och kampen mot kärnvapen.

Inga kommentarer: