onsdag 10 februari 2016

Dumt och utmanande att skrämma upp folk och länder med krigsscenarios som tankesmedjan Rand i USA nära knuten till Nato.
Att ägna ett helt år åt att beskriva ett krigsscenario med massor av konsulter är väl ändå fel använd tid och fel använda resurser. Det ökar dessutom bara konfliktrisken. Det har Rand gjort i alla fall. Om Ryssland skulle invadera Baltikum är det svensk mark som ska användas för stridsplan. Jaha. Och vilken målbild för ryskt attackflyg blir vi då? Nej till Nato är svaret.

Turkiet och Erdogan är inte att lita på. Turkiet har lovat att öppna gränsen för flyktingar från Syrien men än har inte något hänt.
Flyktingarna flyr från Aleppo som är en enda krigszon. UNHCR har vädjat till Turkiet, men det har inte hjälpt. Tragiskt.

LO har totalt tappat förståndet när man talar om Centerns apartheid och raspolitik i samband med förslaget om längre löner för flyktingar för att få jobb.
Vilket totalt haveri. Vilket totalt misslyckande. Vilken tragisk utveckling att beskylla centern för apartheid , etnicitet och rasism när vi vill att flyktingar ska få jobb. LO ser bara till sina medlemmar, inte till flyktingarna. Är inte det apartheid LO?

Bra förslag av Anders Wijkman och Miljömålsberedningen om tidigarelagt klimatmål till 2045, en klimatlag som skapar långsiktighet över mandatperioderna och ett oberoende klimatpolitiskt råd. 
Och det är en enig beredning. Bara att ställa upp nu från alla partier.Och det är är naturligtvis förankrat.Vackert.


Inga kommentarer: