fredag 5 februari 2016

Nu är jag på Centerns kommundagar i Karlstad med stort deltagande och optimism. Vi har tre viktiga frågor.
1. Centern ska stå fast vid den öppna och mottagande asyl- och flyktingpolitiken.
2. En fortsatt satsning på förnybar energi med utfasning av fossil- och kärnenergi
3.En gemensam alliansbudget inför valet 2018 utan Sd-äventyr.

Det är roligt att vara här och se den optimism och glädje som strålar från deltagarna. I går var jag på ett seminarium om  framtidens infrastruktur där mycket tid togs upp på frågan om höghastighetståg. Vi är positiva till spår, men vi måste gå igenom effektivitet och ekonomi noggrannare.

På Center Puben senare var det flykting- asyl och integrationspolitiken som dominerade. Vi håller fast vid den öppna och mottagande flykting- och asylpolitiken. Jag hörde heller ingen som talade om att fälla någon regering i detta läge. Vi ska ta fram en gemensam budget till valet 2018. Inga Sd-äventyr.
För övrigt blir det nu en liten frukost och sedan iväg till Karlstad konferenscenter och vi öppnar formellt kommundagarna med ett inledningstal av Annie.

Inga kommentarer: