söndag 7 februari 2016

Centern kan ta ett initiativ i EU-frågan i samband med Storbritanniens förhandlingar om nytt avtal med EU. Ett förslag att också Sverige tar fram frågor att omförhandla.
Nu pågår förhandlingen mellan Camerons Storbritannien och  EU om ett nytt avtal där Cameron ställt ett antal krav på återförande av makt till Storbritannien från EU och ökad makt till medlemsländerna. Icke euroländer ska inte diskrimineras och ställas utanför viktiga beslut som påverkar alla medlemsländer och unionen får inte fortsätt att bara växa med ständigt ökad makt och allt fler frågor som förs över till EU på medlemsstaternas bekostnad.

Sverige bör ställa ett liknande krav på förhandlingar om ett avtal med frågor som från vårt perspektiv är viktiga för ett fortsatt gott samarbete.
Den  ständigt växande EU-makten och allt fler frågor som förs upp på EU-nivå är detsamma för Sverige. Vi bör som Storbritannien också kräva ett formellt undantag från euron och ställa samma krav som Storbritannien att icke-EU länder inte får diskrimineras när euroländerna tar beslut.Subsidiaritetsprincipen måste stärkas. En subsidiaritetsombudsman i EU är en bra fråga att driva.Detaljbeslutet i EU måste bort.

Det finns också områden där vi tycker att samarbetet ska fördjupas. Dit hör den inre marknaden med ökad handel och minskade handelsrestriktioner.
Stärk demokratin,öka öppenheten med handlingar, förbättra informationen kring EU-beslut. Sverige och EU måste också bli bättre på att informera om vilka frågor som förhandlas, ska förhandlas eller har förhandlats, Inriktningen bör vara "Mer samarbete - mindre EU-stat".
Detta är bra för medlemslandet som då blir mer tillfreds med samarbetet och då är det naturligvis bra för EU också.

Inga kommentarer: