måndag 15 februari 2016

KU-anmälningar är den nya M-taktiken för att skapa tryck mot regeringen, men det finns en gräns och jag tror den redan är nådd. Det kan bli lite löjligt.
Vad gör en opposition för att visa att den opponerar och gör det med bra kritik men också med egna förslag på vad den vill göra i stället. M har lämnat in 30 KU-anmälningar, det är mest i historien. Jag tror  inte så många svenskar har en aning om vilka debatter som varit i riksdagen om kritik mot regeringen eller tillkännagivanden, som regeringen inte är skyldig att följa.

KU-anmälningar är mer för invärtes Moderatbruk, för att undvika kritik från egna M-ledamöter i riksdagen och kommunerna som vill gå hårdare fram mot regeringen.
Här gör Allianspartierna samma bedömning; att fälla regeringen sätter ju bara Alliansen i deras ställe med exakt samma problem om man inte är beredd att ta aktivt stöd genom samarbete med Sd och det gör man inte...och det är klokt. Annie var väldigt tydlig på den punkten i sitt anförande på centerns kommundagar i Karlstad.

Intressant artikel av Svante Axelsson i Naturkyddsföreningen; slopa effektskatten och höj kärnavfallsavgiften i stället.
Visst, jag ser att effektskatten  bara handlar om 7 öre per kWh och kärnavfallsagiften är för låg och måste kraftigt höjas men varför kana inte båda avgifterna vara kvar. Det skulle synas och uppfattas lite underligt om SNF som vill avskaffa kärnkraften vill avskaffa en skatt på den, låg eller hög. Höj båda skatterna, eller höj kärnafallsavgiften kraftigt och behåll effektskatten.


Inga kommentarer: