onsdag 17 februari 2016

Riktigt bra artikel av Magdalena Andersson i dag på dn.se/debatt om att det är viktigt att Storbritannien stannar i EU.
Det är en bra genomgång av dagskursen för avtalet mellan Storbritannien och EU, som Magdalena beskriver. Bra och viktigt för både EUropasamarbetet och Sverige att Storbritannien blir kvar i EU. Storbritannien är vårt fjärde största exportland. Vi har också en liknande syn på EU-samarbetet där vi särskilt prioriterar öppenheten, handeln och den inre marknaden, men är skeptisk till alla nya detaljregler som EU inför, säger nej till euron och inte vill ha någon EU-stat.

Storbritanniens krav är okså numera - efter vissa justerringar för EU-jobbare- sådana att vi också kan acceptera dem.
Icke-euro länder ska inte betala för sådant som bara gäller euroländerna, men vi ska samtidigt inte hindra euroländerna från att fullfölja och fördjupa samarbetet. Kraven på stärkt konkurrenskraft i EU har jag inte hört någon vara emot, men det får inte ske till priset av sänkta miljö-, och konsumentkrav.
Att EU inte får bli en "ever closer union" betyder att Storbritannien inte vill att EU ska växa så att det nationella självbestämmandet undergrävs ännu mer. Bara att backa upp. Att olika länder är med i olika saker som euron och Schengen, sk flexibel integration, är bara bra- både för det land som inte vill och för EU som samarbetsorgan.

Svårast är det fjärde kravet som handlar om vilka bidrag man ska ha rätt till  när man arbetar i Storbritannien.
Den fria rörligheten är en grundsten i EU-samarbetet. De som arbetar i Storbritannien får inte diskrimineras genom sämre stöd, t.x för sjukvård och socialbidrag. Här finns nu ett förslag i en "nödbroms" där ett land med mycket hög invandring ska kunna göra tillfälliga undantag, Det är den svåraste frågan i avtalet. I morgon torsdag, träffas EU-ledarna.

Inga kommentarer: