måndag 8 februari 2016

Invandringen viktigaste frågan enligt DN/Ipsos mätning,dn.se/nyheter. Men det handlar naturligtvis om vad man tycker om den.
Det är stora siffror med 40% av svenska folket som tycker att invandringen är den viktigaste frågan.Den visar också att det är Sd som enligt mätningen har den bästa politiken. Ett svar på den frågan kan vara att Sd är tydligast, Stoppa invandringen, stoppa flyktingarna. Nu räcker det. Alla vet vad Sd tycker. Illa naturligtvis.

Bara 5 % tycker att Centern har den bästa integrations/flyktingpolitiken. men det är inte hela sanningen....
5% är lite i förhållande till Sd. Men 5% är mer än både vad L, Mp och Kd får. Centerns öppna, medmänskliga mottagande har större stöd än vart och ett av dessa andra partier. Om man vill vara lite elak kan man säga att Centern har större stöd i invandring/integration än i såväl skola, jobb som sjukvård, där siffrorna är 2,4 respektive 3 %. Vi ska behålla, utveckla och konkretisera vår öppna och medmänskliga politik. Det är svaret.

Centern ska också stå fast vid lägre ingångslöner för att få fler i jobb. Konkjunkturinstitutet med flera tycker detsamma, men inte LO.
Svaret är enkelt. Det är väl bättre att ha ett jobb än inget alls. Det är då bättre att ha ett jobb med något lägre ingångsslön. Men det är viktigt att säga att det ska vara tillfälligt, te.x gälla i tre år medan vi har den höga invandring vi nu har. Sänk samtidigt inkomstskatten och arbetsgivaravgifterna. När invandringen blivit mer "normal" ska också löner och kollektivavtal gälla som tidigare. Bäst naturligtvis om parterna kommer överens. Lagstiftning ska mer ses som att sätta press...

Inga kommentarer: