tisdag 9 februari 2016

Sverigeförhandlingen är ett bra samarbete mellan stat, regioner och kommuner för att få bättre kollektivtrafik och krav på kommunerna att bygga bostäder.
Men jag tycker inte att regeringen ska lägga beslag på trängselskatten. Statlig eller inte är det det vi i regionen som betalar den och då är det vi som ska tala om hur den ska användas.

Österleden har diskuterats i evighet,men det viktiga är att kollektivtrafiken byggs ut och ges plats och inte bara bilen och att inte inflyttningen och  exploateringen till Värmdö ökar ännu mer än vad som redan sker.

Nedan finns centerns kommentarer till Österleden som vi diskuterat i trafikgruppen i landstinget och som är vår utgångspunkt i förhandlingarna.
  • Vi stänger inte dörren, men andra och snabbare vägar för att lösa trafikproblemen i Nacka-Värmdö måste prövas seriöst först. Bland annat smartare kollektivtrafik, pendelbåtar, förbättrade möjligheter för cykelpendling och bättre trafikinformation
  • Om en östlig förbindelse ändå är nödvändig så är det viktigt att den ger stort utrymme för kollektivtrafik, inte leder till fler bilar som ökar på trängseln i Stockholms innerstad samt kombineras med kraftfulla åtgärder för fler miljöbilar.

Det är en bra sammanfattning och utredningen ska nu fortsätta. Det är en stor kostnad på 17 miljarder kronor och frågan måste ställas om vi i Nacka Värmdö kan få ut mer av 17 miljarder i trafiksatsningar på något annat sätt.
Det borde vara Värmdös tur nu att få pendelbåtar från Hemmesta Vägskäl och Ålstäket in till Stockholm.

Inga kommentarer: