torsdag 19 maj 2016

Är det Storbritanniens befolkning det är fel på som vill rösta om EU-medlemskapet eller är det kanske EUsom vuxit över huvet på folk?
Det är en liten fråga jag ställer inför folkomröstningen den 23 juni i Storbritannien. Så gott som alla, som, liksom jag, är för att Storbritannien stannar i EU, glömmer helt bort varför folket är skeptiskt. EU har vuxit och växer för högt.EU har fått för mycket makt, för,mycket byråkrater, för stort inflytande över medlemsländerna och deras befolkning.

Det började med Maastrichtfördraget när EG blev EU
och ekonomi och försvar blev EU-frågor, Vid varje nytta fördrag därefter, Amsterdamfördraget, Nice-fördraget och Lissabonfördraget har EU-makten ökat i, riktning mot en EU-stat. Är det befolkningens fel? EU mår bra av ene omtagning och att fler länder fortsätter att ställa krav på återföring av makt från EU och nya folkomröstningar. Vad ska vi  ha ett EU till som inte har folkens förtroende?

Börja med SFI så fortt som möjligt och vänta inte i flera år. Det är bästa och snabbaste vägen in i samhället
Och lär språket på jobbet, praktiken, eller yrkesutbildningen, eller under föräldraledigheten. Bästa sättet är att snabbt komma,in i civilsamhället,med vänner, föreningar och organisationer där man får talspråket som sedan ger skrivkunnande och grammatik.

Bra att bonden Leif Zetterberg ryter till och kräver snabbare handläggningstider för arbetstillstånd för utländsk arbetskraft.

Inga kommentarer: