tisdag 3 maj 2016

Från generös invandring och värnad asylrätt till förvaring  och inlåsning av flyktingar
Så ser den svenska invandringspolitiken ut med något halvårs mellanrum. I dag står samma ministrar som hälsade flyktingar välkomna till Sverige i höstas och diskuterar fler förvaringsplatser och inlåsning i väntan på avvisning och återsändande. Ygeman och  Johansson heter de och socialdemokrater är de..Fler förvaringsplatser för de som ska ut ur landet, säger Anders Ygeman och vill ha beröm för utökningen. Jag vet inte om jag tycker det vare sig är socialt eller demokratiskt det som nu pågår inte bara i Sverige utan i hela EU.

13.500 människor som sålt allt de äger och vågat sina liv för en ny framtid i Sverige
tvingar vi nu ut ur landet. Kunde amnesti och rätt att stanna för de som kommit vara en mänsklig lösning med besked om att vi nu sätter stopp för alla invandrare som inte har asylrätt?

M.s skuggbudget;  Ett nytt jobbskatteavdrag "Förstajobb-avdraget" kan vara bra för att  komma ur utanförskapet och minska bidragen. Mer till skolan, och här tar man över från Björklund, men det var längesedan folk kunde skilja åpå alla olika skolförslag. Lugn och ro skulle locka fler.
Alliansen saknar idéer, skriver media. Livsbalans, värnplikt, medborgartjänst, spårbilar, lag mot kärnvapen, flyktingamnesti för de som är här...  är nya idéer, om någon vågar.

Men det gör Åsa Romson som verkligen kämpar och nu talar om var hon och regeringen åstadkommit, dn-se/debatt och det är faktiskt inte dåligt.
Det är kanske där regeringen felat. Man har inte berättat...

Och låt inte halvdiktatorn Erdogan ochTurkiet bestämma EU:s flyktingpolitik. Nej till Visum innan alla 72 krav på Turkiet är uppfyllda. Allt annat vore en skandal.


Inga kommentarer: