onsdag 25 maj 2016

Det är darr på ribban i dag i svensk politik med debatt och omröstning om värdlandsavatalet och Löfvens presentation av regeringsombildningen
Om vi tar det först så hänger de intimt ihop. Löfven har sina tre största arbetskommunener Stockholm, Göteborg och Malmö som alla är emot Värdlandsavtalet med rätt för Nato att placera militära styrkor på vårt territorium, Vänsterpartiet är emot och fyra miljöpartister i riksdagen skriver i dag på dn.se/debatt att de i första hand skall rösta för att återkalla avtalet och i andra hand för en vilandeförklaring under ett år. Detta för att få en ordentlig genomgång av vad avtalet betyder.

Nato är en kärnvapenallians och det kan betyda att kärnvapen placeras ut på svensk mark eftersom kärnvapen ingår i Natos doktrin.
Många forskare, jurister och politiker kritiserar avtalet. Debatten har varit för dålig, remisser har inte gått ut till civilsamhället, slutenheten har dominerat. Med risk för kärnvapen på svenskt territorium är det väl inte frågan om någon feministisk utrikespolitik heller, eller vad säger Margot Wallström. och Isabella Löfvin....

Artikel författarna kräver att det ska finnas ett uttryckligt förbud i avtalet mot kärnvapen på svensk mark.. Men även om det skrivs in finns risker för att amerikanska u-båtar som drivs med kärnkraft har fartyg som utrustats med kärnvapen. Nato har som policy att aldrig berätta om kärnvapen finns på deras fartyg,

Allt detta ökar spänningen i Östersjöområdet och det är väl motsatsen som är tanken med en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik
Alliansfriheten bakbinds och Sverige kan lättare dras in i krig. En vilandeförklaring hade varit det bästa men nu byter Sd ståndpunkt från dag till dag så  just nu ser det illa ut. Debatten börjar i riksdagen om en timme.

Inga kommentarer: