torsdag 26 maj 2016

Så var det då den nya regeringen, eller regeringsombildningen där Löfven säkert känner sig nöjd och det kan nog stärka regeringen
Lite osäkra och oklara uppgifter och fördelning av ansvar tycker jag noga det är.
Det är tre ministrar om miljö, klimat och energifrågorna. Det kanske inte är så lätt att samordna, men nu är ju en av dem Ibrahim Bylan samordningsminister så det borde ju gå bra.

Men hans egen politiska roll verkar oklar. Han ska  behålla sin roll som energiminister men samtidigt har Carolina Skoog utnämnts till miljö- och energiminister. Om jag inte hörde fel och det går väl inte ihop. Eller är det så att Bylan bara är energiansvarig och Carolina Skoog är ministern, dvs departementschefen, där Bylan dåp skulle vara underordnad henne om energiansvaret.

Värdlandsavtalet gick som väntat igenom i riksdagen. Lite underliga turer kring Sd som för några dagar sedan  sa att man stöttade Vänstern i frågan om bordläggning eller vilandeförklaring under ett år. Sedan ändra man sig och ville inte längre stå för vilandeförklaring vilket gjorde att detta inte gick igenom utan i stället har Värdlandsavtalet nu klubbats av riksdagen.

Stor risker att få Nato-styrkor stationerade på svenskt territorium, där vi vet att Natos kärnvapendoktrin gäller. Det är visserligen så att Nato inbjuds på Svenskt initiativ men det är samtidigt så att USA har en princip att aldrig informera om fartyg t.ex har kärnvapen eller inte ombord. Spänningen i Östersjöområdet ökar och det ökar inte Sveriges säkerhet utan kan tvärtom minska den.

För övrigt åker jag nu till Mälardalsrådets tvådagarsmöte i Västerås och diskuterar regionfrågan och infrastrukturen i Mälardalen.
Inga kommentarer: