torsdag 12 maj 2016

Lita inte på Erdogan. Han har bara ett i huvudet, att ändra Turkiets konstitution så han kan få ännu mer makt och gå från halv till heldiktator.
Det är den tragiska verkligheten för EU och Europa. Avtalet om flyktingar kan spricka för att Erdogan vill visa hemma att det är han som bestämmer. Får han inte viseringsfrihet för turkar i EU så bryter han avtalet.

Men det är ju Turkiet som inte uppfyllt 7 av de 72 kraven på Turkiet i avtalet. Det allvarligaste är att inte terrorlagstiftningen ändras där journalister, kurder och andra som inte Erdogan gillar stämplas som terrorister. Tragiskt är det att flyktingar drabbas men det bryr sig väl inte Erdogan om...

Börja med att få "gå med" i ditt yrke så fort du kommer till Sverige. Det är bästa sättet att snabbt både komma in i yrket i Sverige och lära sig språket. Så måste integrationen ske.
Då måste asylprövningarna ske snabbare, några månader, inte ett år eller längre. Är du sjuksköterska så ska du "gå med" och lära, göra stödjobb och ta in språket. All väntan är slöseri med resurser,

Ubertaxi är en god tanke i delningsekonomin, som växer rekordfort i hela världen, nu i 400 städer.
Men de inhemska lagarna måste följas och det gör de inte i Sverige. Delningsekonomi handlar om att använda resurser som finns. Finns det andra bilar som ska åt samma håll, kan de med dagens teknik bli en taxibil för Dig. Finns det hus som står tomma kan de användas...etc, men lagarna...

En fredsminister och ett fredsdepartement är inget dumt förslag från en rad miljöpartister på kongressen. Bifall.

Inga kommentarer: