fredag 3 juni 2016

Då är jag då på strategikonferens med Värmdö kommuns bolagskoncern KIVAB. Den utmärkte ordföranden Anders Bergman inledde i går.
Vi har just  besökt Säby Musteri och Bränneri och tittat och smakat på äppelmust och blåbärsmust i en fantastisk anläggning som nu säljer mustdrycker främst runt Nacka-Värmdö men som ökat till nästan hela länet på bara några år. Där finns också mörk och ljust öl från lättöl till starköl.

Krister Ridström från Styrelseakademin inledde  med en genomgång av våra styrdokument som ägardirektiv, affärsplaner, rapporteringssystem. Han var nästan lite imponerad över vilken bra ordning vi hade på styrelsedokumenten men kom med lite goda kommentarer. En mer aktiv styrelse, lyft fram grunddokumentet Vision Värmdö 2030, och det hade ju jag inget emot eftersom jag var ordförande i den parlamentariska beredning som tog fram detta. Affärsmässighet och samhällsnytta måste gå att kombinera.

När det gällde Gustavsbergsbadet, där jag själv sitter i styrelsen lyfte vi fram att vi ska främja simkunnigheten.
Vi kan också bli bättre på omvärldsanalys så att vi kan få fler besökare. Men vi har verkligen ökat ordentligt från 105 000 när badet öppnade 2008 till 215 000 förra året, Vi har också lyckats sänka kommunens driftbidrag från 13 till 9 miljoner under dessa år. Vi ska också bli bättre på att berätta om oss själva på sociala medier.

Både Värmdö Bostäder AB och Värmdö Hamnar AB har större utmaningar än G-badet. Fler bostäder ska byggas för att ta emot en ökande befolkning och Stavsnäs hamn ska byggas ut rejält. Två intensiva och kreativa dagar.


Inga kommentarer: