lördag 11 juni 2016

Ny energiuppgörelse, men  nu blocköverskridande, som mycket liknar uppgörelsen i med Alliansen 2009.
Jag var mycket kritisk till den och gick ut i media. När den publicerades lät det heller inte bra för en centerpartist.Inget slutdatum för kärnkraftens avveckling. Tvärtom skulle alla tio reaktorerna kunna ersättas med tio nya när det blivit för gamla. Jag minns att Maud stakade sig ordentligt när hon presenterade uppgörelsen på  på presskonferensen. Hon talade om sina barn och barnbarn och det var fler än jag som reagerade på denna formulering när det kunde bli 12 nya kärnkraftverk.

Satsningen på förnybart, de hårdare säkerhetskraven och minskade subventionerna på kärnkraft och det låga energipriset har gjort kärnkraften olönsam.
Och här måste jag ompröva min kritik. I det korta perspektivet med tio nya reaktorer lät det som ett totalt haveri för centern. I det långa perspektivet blev det inte så, delvis tack vare centerns hårdare krav på kärnkraften och den satsning på förnybart centern drev fram. På sex år har det helt förändrat verkligheten där kärnkraftsindustrin nu själva med Vattenfalls vd Magnus Hall i spetsen säger att det inte är aktuellt att bygga nya reaktorer,

Den nya uppgörelsen fullföljer 2009 års. Borttagandet av effektskatten på kärnkraft är ett bakslag men satsningen på förbnybart med elcertificatsystemetet på 18 TWh till 2030 är bra.
Det är också satsningen på havsbaserad vindkraft. Det kan få samma effekt de närmaste 5-10 åren som vi fick efter 2009. Förnybart tränger helt enkelt undan icke lönsam kärnkraft. Lägre fastighetsskatt på vattenkraft är också bra, men det får inte bli några nya älvar som byggs ut och återförande av resurser till vattenkraftskommunerna borde varit med. Både Naturskyddsföreningen och Greenpeace är positiva till överenskommelsen och det är inte vanligt...

Det är bra med långsiktighet för både industrin,politiken och människorna. Nu får Centern fortsätta driva på för förnybart tillsammans med Mp
och Björklund och Sjöstedt får "peka finger" som DN skriver dn.se/nyheterInga kommentarer: