torsdag 16 juni 2016

En lite träig riksdagsdebatt där rösten höjdes när skillnaderna inte var så stora i sak hos Löfven och Batra. Tycker dock att båda börjar bli varmare i kläderna.
Jonas Sjöstedt tog chansen att sopa till Mp och Gustav Fridolin. Och det gjorde han ordentligt Mp:s väljarflyktingar måste ta vägen  någon stans och Vänstern vill tala om vart. Att Björklund står utanför energiuppgörelsen ångrar han säkert redan. Han och Jonas i samma bås i den historiska blocköverskridande uppgörelsen. Inte smart.

Centerns och Annies förslag om snabbare jobb när man kommer till Sverige
och sommarjobbsavdrag är bra förslag som borde kunna bli verklighet om alla tänker efter.

Gustav inledde med ett bra ideologiskt anförande i landstingsdebatten om den kommande regionplanen och satsningarna i skärgården på Nord-syd förindelsen.
Inte minst handlade det om att skapa bättre villkor för fastboende så att fler väljer att bosätta sig i skärgården.

Kent Ivarsson inledde på samma sätt sjukvårdsdebatten och att allt mer vård nu kan föras över från akutsjukvården till närsjukhusen och primärvården.
Alliansen öppnar nya närakuter med labb och röntgen och öppettider mellan 8-22 varje dag. Avancerad sjukvård i hemmet ska byggas ut. Valfriheten ska stärkas för ökad patientmakt. Och vi ska utveckla den digitala vården där mer man göras på videomöten för att minska resorna men ändå öka tillgängligheten.
Nu åker jag snart in till Socialnämnden där jag tycker att de dyra och inte alltid bra plaeringarna på HVB hem måste minskas och kortas. Föräldrarna måste kunna delta i behandlingen.

Inga kommentarer: