måndag 6 juni 2016

Så går man ut till brevlådan för att hämta tidningen och i samma ögonblick som man lyfter locket, Ja, visst ja, det är nationaldagen helgdag....och då.
Nej då kommer ingen tidning. Och den blir tunnare och tunnare på vardagarna också. I början på veckan är det bara några sidor, och då är det ändå Dagens Nyheter jag talar om. Snabbt har medie landskapet ändrats och frågan ställs hur kommer det att se ut om 20 år? Finns det några tidningar kvar, eller..?

Ja, det tror jag det finns
men sociala medier har ökat ännu mer och asociala medier har spritt sig ännu mer i Facebook, Twitter, Instagram och nya medier har dykt upp. Medier som ligger närmare Dig som person och dina intressen. Jag är själv en riktig tidningsnörd med DN, SvD  Expr, AB och mina lokaltidningar som Nacka Värmdö Posten Mitt i Värmdö och tidningen Skärgården som hör till vardagsmaten. Internationell press blir det på nätet och mina specialintressen på sajter som kommer varje dag som Norden, och EU-frågor. Mer och mer som är närmare mig med kamrater, och politiska kontakter kommer från Facebook och twitter.

Jag vill vara uppdaterad,mest för att jag  tycker det är roligt själv, inte för något tvång
som det till viss del var under tiden jag var ordförande för Nej-sidan före och under folkomröstningen om EU i början av 90-talet. Då "måste" jag vara uppdaterad på vad andra sagt och tyckt och då kunde det ibland kännas som ett krav, men huvudorsaken var redan  då intresset.

Sedan finns det en gräns mellan konsumtion och produktion.
Du kan läsa hur många tidningar som helst, men du kanske redan efter den första har bildat dig en uppfattning om vad du tycker i frågan och då blir bara varje ny tidning "avdelningen onödigt vetande" som min sekreterare i EU-parlamentet Lars Carlsson uttryckte det för mer än 20 år sedan.

Inga kommentarer: