söndag 26 juni 2016

Ja, det kan inte hjälpas men det blir mer EU i dag också och nu kräver 2 miljoner britter en ny folkomröstning för att få ett stanna.
Något sådant har aldrig hänt förut och någon ny omröstning kommer det inte att bli.Jag glädjer mig i stället åt att allt fler kommentarer efter Brexit visar att EU måste reformeras i en riktning  mot "Mer-samarbete och mindre EU-stat". Det är nästan lite tragiskt att här under midsommarhelgen 2016 se att vad jag sagt och tyckt i 30 år ser ut att komma närmare. Det är trist att det ska behövas ett brittiskt utträde, men det kan leda till något positivt.

I Berlin i går träffades EU:s sex grundarländer och diskuterade framtiden. Inför mötet hördes röster om att Frankrike och Tyskland skulle föreslå en mer Flexibel integration. 
Något beslut om detta togs inte, men det kommer att komma. Frågan har diskuterats mellan Ty-Fra under hela våren. Det är rätt väg. Alla länder ska inte behöva vara med i allt. Länderna ser olika ut och det blir inget bra samarbete om ett land tvingas samarbeta om något man inte vill. Men här finns stora problem, som flyktingfrågan t.ex. Där gemensamt ansvar står mot mer självständighet och sätter sammanhållningen på,prov.

Nya folkomröstningar kan komma.Nederländerna ligger närmast och där krävs bara 300 000 namnunderskriter. Danmark kan komma sedan och i Frankrike växer kritiken..
Det viktigaste i allt detta är att EU-ledarna inser att inriktningen för framtiden ,måste bli Mer av flexibelt samarbete och Mindre av växande EU-stat. Jag vill att EUropasamarbetet hålls ihop och utvecklas, men i rätt hastighet, i rätt frågor och på rätt sätt.
Fortsatt Glad Midsommar.

Inga kommentarer: