måndag 20 juni 2016

Pressmeddelande 16-06-19
Hans Lindqvist, (C), ordf för Nej till EU under folkomröstningen 1994
Tel 070/ 5485819

Kräv  omförhandling med EU för minskad EU-makt och formellt utantag för euron
-Sverige ska kräva ett formellt undantag från införande av euron i Sverige och ta fram en lista på frågor som ska återföras från EU till Sverige.
-Och detta oavsett utgången av folkomröstningen i Storbritannien

Det säger Hans Lindqvist, ordförande för Nej till EU under folkomröstningen 1994 och EU-parlamentariker för Centerpartiet 1995-1999.

Nederländerna har krävt det och flera andra EU-länder har ställt likande krav. Och det är helt naturligt efter den folkliga kritik som nu växer fram i hela EU.

EU har blivit något helt annan än vi röstade om 1994. Det då kraftigt kritiserade Maastrichtfördraget har efterträtts av Amsterdam-, Nice-, och Lissabonfördragen som alla ökat EU:s makt inom utrikes-, säkerhets- och försvarsområdet liksom ekonomin. EU har skapat tusentals nya EU-lager som ökat byråkratin och minskat demokratin.

-Sverige ska kräva ett formellt undantag från euron som Danmark och Storbritannien

Den  ökade EU-makten, den försämrade demokratin, byråkratin, haveriet med euron, ekonomin och flyktingfrågan har skapat krisen, inte människorna.

-Jag vill ha mer av samarbete och mindre av EU-stat där länder och människor känner att EU är något bra och positivt för medborgarna och världen.
-Då krävs ett omtag av hela EU och den chansen kommer nu, ta den, säger Hans Lindqvist.
-För mig är det naturligt att det omfattar ett stärkt Nordiskt samarbete, där försvarssamarbetet nu visar vägen.

Hans Lindqvist
Tel 070/ 5485819
Hans.lindqvist@centerpartiet.se

Inga kommentarer: