lördag 18 juni 2016

Jag tycker det är utmärkt att Sverige satsar på mer av bilaterala samarbeten med andra länder i försvarspolitiken som Finland, USA, Baltikum
Det är ett bra sätt att komma från Natodebatten och det är ett bra sätt att få nära relationer med andra länder. I dag kan vi läsa i dn.se/debatt hur Sveriges och Finlands försvarsministrar Peter Hultqvoist och Jussi Niinistö beskriver utvecklingen av vårt allt djupare och bredare samarbete. Och det är väl inget konstigt.

Tvärtom har Sverige och Finland varit ett gemensamt land i hundratals år tidigare ända fram till 1809 och har mycket av språk och kultur gemensamt.
Det är bara positivt att vi också utvecklar andra samarbetsområden särskilt i en allt osäkrare omvärld. Detta samtidigt som vi själva bestämmer villkoren för samarbetet utan att bli bundna av  regler och relationer där vi inte riktigt känner till vilka följdverkningar det kan få.

Lyssnar på radions konflikt på temat Brexit och det ökande EU-motståndet och nationalismen i EUropa.
Det är klart vi behöver ett europeiskt samarbete.Vi behöver mer samarbete-Mindre EU-stat. Det är tragiskt att jag som europé ska behöva se och följa den negativa utveckling som EU nu skapat i EUropa. För mycket, för byråkratiskt, för odemokratiskt, för  svårgenomträngligt med dålig ekonomisk uteckling, hög arbetslöshet, svår flyktingkris som EU, inte har kunna lösa och eurokris.
Backa, gör ett omtag, en framtidsplan kanske med sikte på 10-20-30 år framåt i tiden där medborgarna är med i processen.
Nu ska jag iväg till 5:e höghuset och prata om EU-folkomröstningen i Storbritannien, mitt i regnet.

Inga kommentarer: