söndag 19 juni 2016

Nu går det inte att komma ifrån att det blir EU och EU-omröstningen som dominerar bloggen de närmaste dagarna.
Jag har behålligt min konstruktiva EU-kritik sedan långt före folkomröstningen. Jag är för ett Europasamarbete, accepterade också svenska folkets Ja till EU i folkomröstningen 1994, men hade många demokratiska invändningar mot hur hela folkomröstningen gick till. Detta står kvar.

EU har också, som vi sa på Nej-sidan, blivit något helt annat än vad vi röstade om 1994.
Från det då kraftigt kritiserade Maastrichtfördraget som skapade EU och Unionnsmakten har tre nya fördrag till kommit som alla ytterligare ökade EU:s makt, Amsterdamfördraget, Nice-fördraget och Lissabonfördraget. EU:s makt har ökat och den är inte demokratisk. De flesta nya EU-lagar stiftas av tjänstemän på kommissionen, byråkrater, om du vill, och de allra flesta människor i EU;s 28 medlemsländer har ingen aning om hur de kom till och någon debatt i medlemslandet. har det ofta inte varit.

Det är folket, EU-medborgarna som reagerat på den ökade EU-makten och byråkratin.
För att få folkets förtroende för EU-samarbetet krävs förändringar där makt återförs till medborgarna och medlemsstaterna. Det är vad som måste bli följden av EU-omröstningen i Storbritannien oavsett utgång.

Håkan Larsson, Krokom som var kanslichef i Nej till EU under folkomröstningen, där jag var ordförane har i dag flera kloka synpunkter i dn.se/nyheter
Sverige borde. liksom Danmark och Storbritannien kräva ett formellt undantag från euron. EU-rokrisen har fördärvat EU:s ekonomi och delat EU."Plocka hem" de frågor som inte ska beslutas på EU-nivå. Håkans vision är ett djupare,nordiskt samarbete som jag tycker ska bli verklighet oavsett EU-omröstningen.

Inga kommentarer: