torsdag 23 juni 2016

Det är första gången jag deltar på ett kf-möte på gränsen till upplopp i salen när LSS-företrädarna demonstrerade.
Det var ingen vacker start på kf-mötet i går. LSS-representanter och funktionsnedsatta  personer demonstrerade mot neddragningar i ersättningen och det är fullt förståeligt. Företrädarna kom också in i fullmäktigesalen för att lyssna på debatten som skulle starta med ett antal frågor om just LSS-neddragningarna. När frågorna kom upp på dagordningen meddelade ordföranden att kf-presidiet beslutat att alla utom en inte fick ställas eftersom de inte uppfyllde vad som är en fråga enligt kommunallagen.

Det blev stort rabalder i salen. Ordföranden meddelade helt enligt reglerna att demonstrationsplakat och höga skrik inte fick förekomma i salen.
En käpp eller påk från någon av demonstranterna som användes mot kf-ledamöter blev för mycket och mötet avbröts och demonstranterna lämnade salen.
Om en fråga inte uppfyller kommunalllagens  bestämmelser bör det meddelas i samma ögonblick som frågan kommer in till kf, då hade denna tråkiga händelse kunnat undvikas. Men frågan diskuterades i flera timmar senare under fullmäktige..

Kommundirektören presenterade i måndags Åtgärdsvalsstudien Hemmesta på ett utvidgat förmöte med kf.
I förslaget talas om följdåtgärder när Förbifarten kommer fram till Stavsnäsvägen 222. Hur detta ska lösasf fram till Ålstäket ska dock inte ingå i Vägplanen. Mycket underligt. 
Finansieringen oklar. Det handlar om 4-5 markägare. Östlig förbindelse kräver 10 000 nya bostäder på Värmdö som kan byggas samtidigt med förbifarten.
Medborgardialogen kommer till hösten.Jag tog upp alternativet att bredda och förbättra Skärgårdsvägen 274;an med reversibla körfält, rondeller, infartsparkeringar och pendelbåtar. Det möttes positivt och ska utredas med TRV och landstinget.

Löfven talat om att EU måste leverera. Oklart vad han avser.
Bra att han talar om att EU måste bli tydligare och "närma sig medborgarna", men också det är oklart. I dag avgör britterna om Brexit eller Remain ska vinna i Storbritannien.  

Inga kommentarer: