lördag 4 juni 2016

Det är klart att EUropa blir annorlunda om Storbritannien lämnar EU.Men det behöver inte bli sämre.
Det kan bli bättre också för EU som kanske inser att allt mer makt och byråkrati inte är målet. Vi kan i dag läsa hur finansminister Magdalena Andersson oroar sig för Brexit dn.se/nyheter med försvagat pund som påverkar kronan, finansmarknaderna, handeln. På kort sikt osäkerhet. På lång sikt kommer EU och Storbritannien att sluta handelsavtal som EU har med Norge och Schweiz eftersom båda parter vill behålla samarbetet i den inre marknaden.

I EUropa kommer det att bli fler som gör som Storbritannien med krav på återförande av makt till medlemsländerna, och det ska Sverige göra också.
Det vet vi redan. Nederländerna har 49 punkter som man vill återföra från EU och många andra länder har samma krav. Det är bra. Det kommer att minska EU:s makt och det vinner alla på. Sverige bör ställa samma krav på EU som Storbritannien har gjort oavsett utgången av folkomröstningen.  Den viktigaste frågan där är undantaget för "En allt tätare sammanslutning" som betyder mer EU och mer EU-makt. Om den punkten faller bort minskar inriktningen mot en EU-stat. Sverige bör också kräva et formellt undantag från euron.

Sd tvistar om Nato och det kan ha betydelse för frågan i Sverige.
Ingen regering kommer att gå,ut ock föreslå en ansökan om medlemskap i Nato utan att vara 100 procent säkra på en seger i en folkomröstning. Sd kan hör ha betydelse, där man plötsligt ställde sig bakom Värdlandsavtalet.

Politik och opinioner är svårt att förutsäga, där  kritiken mot "Etablissemanget" i USA är ett tydligt exempel.
Och hur många trodde det skulle bli en avgörande fråga i presidentvalet där Trump och Clinton står mot varandra. Jag hoppas folk tänker lite längre.

Inga kommentarer: