onsdag 15 juni 2016

Island höjde humöret och lyfte inte bara landet utan hela fotbollsvärlden. Nu gäller det att Sverige går in med samma energi på fredag.
Det var en fantastisk upplevelse att lilla Island med 350 000 invånare slår Portugal med 10 miljoner och ansett som ett av Europas bästa fotbollslag Vad man blir på gott humör.

Brexit är mot allt förnuft skriver en fransk professor på dn.se/kolumnen i dag.
Vem har sagt eller trott att det skulle handla om förnuft. EU i Storbritannien är känslor, som det också är i många andra länder. Ekonomi och pengar finns där men kommer i andra hand. Den franske professorn Jean Pisant-Ferry, säger just detta. Det är den obegränsade självständigheten och avskyn mot matkhavarna i Bryssel som de flesta röstar emot. EU har ju dessutom gått sämre ekonomiskt än Storbritannien, utanför euron, så ekonomiargumentet håller inte heller.

Och opinionsmätningarna talar för Brexit
där flera har en majoritet för Brexit som Yougov med 46 mot 39 procent. Andra ligger närmare varandra som The Daily Telegraph med 49.48 för Brexit. Tidningen The Sun skriker ut sitt "Leave" med "att vi måste befria oss från det diktatoriska Bryssel."

Viktigast igen som jag skrivt gång på gång är att EU inser att något måste göras för att Unionen ska hålla ihop och samarbetet stärkas. Det är just Mer samarbete- Mindre Union.Ta fram ett Uni(s)ont demokratiprogram för EU där medlemsstaterna stärks.

Trump vill stoppa muslimer från att komma in och Clinton vill skärpa vapenlagarna.
I det långa loppet fram till november vinner Clinton på mer erfarenhet och realism.

Inga kommentarer: