onsdag 5 oktober 2016

I dag har vi budgetfullmäktige och vi i Alliansen sänker skatten med 70 öre och når nu ned till nästan medelnivån i landet från att ligga väldigt högt.

Ina Ununger, vår gruppledare tar huvuddebatten, jag tar socialnämnden och flyktingfrågan.
-ordf, ledamöter, åhörare
En liten återträff.  Jag  var v.ordf i SocN i början på seklet,  2000-talet alltså, ja Fredrik Sneibjerg satt där också då, en ung gosse, ny konfirmerad…

Roligt, att Vision V-ö 2030, som C fick leda, 2009, fortfarande är grunden för styrande utveckling i Värmdö med ekonomisk, ekologisk och  social hållbarhet.
-Alla ska känna sig trygga i V-ö, valfrihet, hänsyn och individuella behov ska prägla omsorgen.
Fler trygghetsboenden, smålägenheter ,mötesplatser och  servicelägenheter.
Soc N höjer Ramen utöver kompensation för lön, för att  stärka bemanningen och klara prisökningar på platser.
Även för 2017, avsätts, 1 milj i förebyggande, arbete för barn o ungdomar, främst för att minska alkohol och drogberoendet.
Det är viktigt, vara ute bland ungdomar i föreningarna, idrottsklubbarna, civilsamhället, som V-ö polarna och nattvandrarna.
-Vi i Alliansen vill bredda utbudet av utförare till både privat, föreningar och kommunal

Vi har skyldighet att ta ansvar och visa solidaritet mot flykt och ensamkommande barn som slåss för sin överlevnad.
Osäkerheten är stor kring ekonomin, dyra lösningar, ö-tidsersättning,bemanningsföretag, dyra HVB- hem, fler soc.sekr, även om det  nu sker en minskning av flyktingar.

För ensamkommande barn,  vill jag  som ”gammal” överför, u-stryka att  kontakten med en engagerad god man, kan vara helt avgör f  framtiden - och att vi får detta att fungera i V-ö.
Regeringen ger ett schablonstöd som bygger på att barn bor i familjehem el stödboenden i st f HVB-hem men förslaget är alldeles för lågt och ger ett intäktsbortfall på 10-12 milj, halvår o 23 milj, helår 2017 för V-ö.
-Det pågår en Ö-syn o, omförhandl,  av avtal, för lägre kost, men här råder stor osäkerhet.
Social trygghet o omsorg är kärnan i ett välfärdssamhälle. Vi, här, ska se till att det uppnås i kommunen för våra mest utsatta.
Bifall till Alliansens budgetförslag.Inga kommentarer: