torsdag 6 oktober 2016

Lång och lite väntad debatt i kf i går där Alliansens skattesänkning gick igen i varje nämnd från oppositionen.
Det var 100 procent väntat och så blev det. Alliansens skattesänkning med 70 öre dominerade debatten. Kso Monica Petterson, M, inledde debatten med att tala om  vikten av ett gott ledarskap och att inte ha högre skatt än nödvändigt, Satsningar på skola,, höjd förskolepeng, trygg i Värmdö, fortsatt VA-utbyggnad var några prioriteringar. Fredrik Sneijbjerg,L "första gången som kommunalråd", talade om hur Värmdö växer och  "visionen" om att vara 60 000 invånare år 2030. Han beskrev Alliansbudgeten som "Modig"

Oppositionen med Mikael Lindström, S ställde frågan om vi ska ha satsningar eller nedskärningar.
Vi vill hellre ha 100 fler pedagoger än 100 kr mer i plånboken. Så gick debatten och oppositionen plockade fram siffror på varje nämnd som visade hur mycket mindre Alliansen hade för "satsningar" med skattesänkningen. Till slut blev det nog lite för mycket. Buden från SD var sänkt skatt med 1 krona och från Vänstern höjd skatt med 29 öre.

Också Allianspartiernas budgetförslag på riksnivå handlade om sänkta skatter för att minska utanförskapet.
Intressant att M,C och Kd vill sänka skatterna för låginkomsttagare genom jobbavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter. L vill sänka skatten för höginkomsttagare och ta bort värnskatten för att det "ska löna sig med högre utbildning.". Vi har fyra olika förslag men alla handlar om att "det ska löna sig att börja jobba", sa Anna KB. Vi "kommer att komma överens ", sa Annie Lööf. Allt handlar om majoriteten och det avgör SD, som hade ett tydligt Alliansanpassat budgetförslag.

Inga kommentarer: